Update Corona 19/10

Kleedkamers zijn gesloten vanaf 19/10.  Omkleden kan buiten onder tenten.

Meer info in bericht. 

  

 

 

Update Corona 21/9

DOUCHEN NIET TOEGELATEN

De kleedkamers gaan op vraag van de gemeente op slot.  Zowel omkleden als douchen is niet meer mogelijk.

Het samen in een kleedkamer zitten en douchen zou teveel risico inhouden met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus.  Bij het buiten trainen ligt dit risico zeer laag.

Update Corona 13/8
De aanpassingen in een notendop:
 • Vanaf 14 augustus mogen we opnieuw oefenwedstrijden organiseren.
 • De jeugdcompetities zullen starten in het weekend van 5-6 september.
 • Een sportbubbel van maximaal 50 personen moet gerespecteerd worden.
 • Er worden maximaal 200 supporters toegelaten.
 • Mondmaskers verplicht van bij aankomst tot vertrek voor supporters.
Meer info op voetbal Vlaanderen.
Update Corona 6/8

De coronamaatregelen voor jeugdvoetbal in de provincie Antwerpen in een notendop:

 • Tot 12 jaar:
  • Trainen in vaste groep van maximaal 50 personen (incl. begeleiders), contact is toegelaten
  • Oefenwedstrijden toegelaten
 • Van 12 tot 18 jaar:
  • Trainen maximaal in vaste groepen van maximaal 10 personen, contact is toegelaten
  • Oefenwedstrijden niet toegelaten in de provincie Antwerpen
 • Boven de 18 jaar:
  • Trainen in vaste groepen van maximaal 10 personen, geen contact toegelaten
  • Oefenwedstrijden niet toegelaten in België

Deze regels worden normaal gezien geëvalueerd op 25 augustus. Maar het is absoluut niet uitgesloten dat de regels al vóór die datum of pas erna veranderen.  Dat hangt af van de evolutie in de verspreiding van het coronavirus in de provincie Antwerpen en het ganse land.

 

Maatregelen corona vanaf 28/7

Op 28/07/2020 werden door Voetbal Vlaanderen in overleg met de bevoegde instanties nieuwe bijkomende richtlijnen opgesteld om de veiligheid van de sporters verhogen.

Daarnaast hopen ze ook dat deze maatregelen ervoor zorgen dat de competities in september onder normaal regime kunnen aanvatten.

 

In bijlage kunnen jullie de laatste richtlijnen met betrekking tot Corona-maatregelen voor onze Jeugdacademie terugvinden.

Mogen wij jullie vragen deze nauwkeurig door te nemen en toe te passen waar nodig.

 

Wekelijkse update

Daarnaast willen wij jullie wekelijks op de hoogte houden met betrekking tot de douchemogelijkheden tijdens de trainingsdagen.

Vandaag is er beslist dat tot en met vrijdag 31 juli er GEEN mogelijkheid is tot douchen.

Volgende week bekijken we de mogelijkheden opnieuw.

 

Aangezien de Corona-cijfers nog steeds in negatieve zin evolueren willen wij jullie vragen om bij de minste symptomen jullie trainer, het dagelijks bestuur of de sportieve coördinatie te verwittigen. We mogen niet enkel en alleen afgaan op de vragenlijst uit PSD aangezien deze slechts wekelijks verzonden en ingevuld wordt.
Op deze manier kunnen we telkens zo adequaat mogelijk reageren op nieuwe situaties binnen de club en het besmettingsrisico zo laag mogelijk houden.

 

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Indien er vragen zijn, aarzel niet met ons contact op te nemen.

 

Met sportieve groeten,

 

Jeugdacademie Dessel Sport

#SamenTegenCorona

 

 1. Alle communicatie is tevens terug te vinden op de intradesk onder :

01 Spelers

01.01 Communicatie

01.01.01 Alle categorieën

Richtlijnen corona start trainingen

Om de trainingen zo veilig mogelijk laten verlopen voor spelers, trainers en alle andere betrokkenen bij onze Jeugdacademie hebben we als club een richtlijnenfiche opgemaakt.  Wij vragen hierbij uitdrukkelijk aan iedereen om de opgemaakte richtlijnen zo strikt mogelijk te volgen.

Als bijlage de richtlijnenfiche.

 

Opleiding met regionale uitstraling

De Jeugdacademie Dessel Sport wil met haar ambitieuze sportieve plan een toonbeeld vormen voor de ruime regio.  

 

  

Met één algemene jeugdcoördinator en daaronder drie andere coördinatoren per leeftijd, aangevuld met een scouting cel en medische begeleiding heeft de Jeugdacademie Dessel Sport zijn sportieve structuur voor het komende seizoen op poten gezet.  Bedoeling is om in de ruime Kempen uit te groeien tot DE opleiding met het meest aantal 'eigen opgeleide' doorgestroomde spelers naar het Eerste Elftal en Beloften.  Met een sterk uitgewerkt gameplan op teamniveau en extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van de spelers willen we onze ploegen naar een hoger niveau tillen.  Stapsgewijs worden de ontwikkelingen gekoppeld aan een technische, tactische en fysieke periodisering die nauwkeurig opgevolgd wordt.

Extra-sportief zijn er twee zaken die in het oog springen, namelijk de oprichting van een spelers- en ouderraad. Met de spelersraad willen we de signalen vanuit de jeugd kanaliseren naar het bestuur, zodat we een zicht krijgen op wat er leeft binnen de spelersgroepen.  Via de ouderraad kunnen de ouders hun adviezen en meningen kenbaar maken aan het jeugdbestuur.  Aan de andere kant zal de ouderraad zich ook engageren voor de extra-sportieve activiteiten die de club organiseert.  Zowel helpende handen als creatieve geesten zijn hierbij meer dan welkom !

Wij kijken na een lange stop het nieuwe seizoen alvast gretig tegemoet !

Jeugdacademie Dessel Sport

 

In bijlage een samenvatting van de presentaties op de infoavonden.

 

Kledij bestellen seizoen 2020-2021

Het spreekt voor zich dat we voor volgend seizoen geen pasdagen kunnen organiseren, waar meer dan 400 spelers en hun ouders passeren en kledij aan mekaar doorgeven.  

Voor het seizoen 2020-2021 zal de bestelling van de kledij online gebeuren.  

 

Zowel het gratis kledijpakket als extra items in de merchandising kunnen vanaf nu tot 7 juni besteld worden. 

 

In bijlage vinden jullie een brief met meer uitleg.

 

Met sportieve groeten,

Jeugdacademie Dessel Sport

Brieven lidgeld 2020-2021

Beste ouders en spelers,

 

Alle brieven aangaande het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 zijn verstuurd via ProSoccerData.  Spelers die geen brief ontvangen hebben, sturen best een mailtje naar onze TVJO Tom.Adriaensen@eriks.be.

 

Met sportieve groeten

Jeugdbestuur KFC Dessel Sport

 

Corona: geen wedstrijden en trainingen tot 31 maart

UPDATE 12 MAART 2020 11 UUR Ter vervanging van voorgaande communicatie

De richtlijnen vanuit KBVB en Voetbal Vlaanderen zijn vandaag zeer snel veranderd waardoor de communicatie vanuit onze Jeugdacademie en de meldingen op media-kanalen zich gekruist hebben.

Hieronder de meest recente richtlijnen!

Gelet op de recente ontwikkelingen hebben KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League in overleg met de autoriteiten en de Corona stuurgroep het volgende besloten:

Alle jeugd- en amateur wedstrijden en trainingen worden afgelast, van zowel veldvoetbal als futsal en zaalvoetbal

Dit alles vooralsnog tot en met 31 maart.

Bovenstaande richtlijnen vervangen alle eerder opgestelde richtlijnen en acties met betrekking tot activiteiten van onze Jeugdacademie. Er zullen gedurende deze periode geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden voor ploegen van de Jeugdacademie.
 
De situatie kan van minuut tot minuut veranderen, we trachten jullie steeds zo snel mogelijk alle correcte informatie te verstrekken via alle mogelijke (sociale) media.
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben Geïnformeerd.
 
Voor meer info kunnen jullie steeds terecht op onderstaande websites:
- FOD Volksgezondheid : https://www.info-coronavirus.be/nl/
 
Met sportieve groeten,
Jeugdacademie Dessel Sport
Maatregelen coronavirus

Wedstrijden vinden plaats, met extra aanbevelingen.

De wedstrijden kunnen gewoon plaatsvinden, als de bespeelbaarheid van de terreinen dit toelaat. Wel roepen we spelers, ouders en fans die naar de wedstrijd willen komen op om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid zéker te respecteren. Binnen onze jeugdacademie, waar een grote groep verzamelt, met veel interactie, is de samenwerking van iedereen meer dan ooit vereist.

Volgende aanbevelingen willen we expliciet communiceren aan iedereen binnen onze jeugdacademie:

 • -Wie zich ziek voelt of koorts heeft, blijft dit weekend thuis en moedigt zijn favoriete team aan via clubkanalen of sociale media;
 • - We willen het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen, ...) worden afgeraden;
 • - Het spreekt voor zich dat wie hoest of niest de mond en neus bedekt;
 • - Was regelmatig de handen.

Supporter zo hard je kan, maar hou afstand

 • - Onnodig direct contact wordt zo veel mogelijk gemeden: geen handshakes meer bij de aanvang van de wedstrijd, toss en na de wedstrijd;
 • - Het protocol van de toss wordt behouden, maar zal tot nader order gebeuren zonder handshake;

 

De Jeugdacademie Dessel Sport en de Pro League volgen de situatie op de voet. De Pro League is permanen in overleg met de bevoegde diensten en experten. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen verdere maatregelen genomen worden, waarbij steeds de gezondheid van fans, medewerkers en spelers de eerste prioriteit is.

 

Uitbater kantine gezocht

Heidi en Willy vormen sinds jaar en dag het gezicht van de jeugdkantine. Na jarenlange inzet van Heidi, heeft ze besloten om op het einde van het seizoen een punt te zetten achter de uitbating van de kantine.

KFC Dessel Sport is op zoek naar een gemotiveerde uitbater, die enkele weekdagen 's avonds en tijdens de matchen in het weekend het werk achter de toog op zich kan nemen. De juiste invulling en de vergoeding kunnen besproken worden met Willy Smets. Je kan hem bereiken op het nummer 0474 47 75 21 of via smets.w@telenet.be.