Maatregelen coronavirus

Wedstrijden vinden plaats, met extra aanbevelingen.

De wedstrijden kunnen gewoon plaatsvinden, als de bespeelbaarheid van de terreinen dit toelaat. Wel roepen we spelers, ouders en fans die naar de wedstrijd willen komen op om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid zéker te respecteren. Binnen onze jeugdacademie, waar een grote groep verzamelt, met veel interactie, is de samenwerking van iedereen meer dan ooit vereist.

Volgende aanbevelingen willen we expliciet communiceren aan iedereen binnen onze jeugdacademie:

  • -Wie zich ziek voelt of koorts heeft, blijft dit weekend thuis en moedigt zijn favoriete team aan via clubkanalen of sociale media;
  • - We willen het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen, ...) worden afgeraden;
  • - Het spreekt voor zich dat wie hoest of niest de mond en neus bedekt;
  • - Was regelmatig de handen.

Supporter zo hard je kan, maar hou afstand

  • - Onnodig direct contact wordt zo veel mogelijk gemeden: geen handshakes meer bij de aanvang van de wedstrijd, toss en na de wedstrijd;
  • - Het protocol van de toss wordt behouden, maar zal tot nader order gebeuren zonder handshake;

 

De Jeugdacademie Dessel Sport en de Pro League volgen de situatie op de voet. De Pro League is permanen in overleg met de bevoegde diensten en experten. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen verdere maatregelen genomen worden, waarbij steeds de gezondheid van fans, medewerkers en spelers de eerste prioriteit is.

 

Bijlagen:
Download this file (corona.pdf)corona.pdf