Corona: geen wedstrijden en trainingen tot 31 maart

UPDATE 12 MAART 2020 11 UUR Ter vervanging van voorgaande communicatie

De richtlijnen vanuit KBVB en Voetbal Vlaanderen zijn vandaag zeer snel veranderd waardoor de communicatie vanuit onze Jeugdacademie en de meldingen op media-kanalen zich gekruist hebben.

Hieronder de meest recente richtlijnen!

Gelet op de recente ontwikkelingen hebben KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League in overleg met de autoriteiten en de Corona stuurgroep het volgende besloten:

Alle jeugd- en amateur wedstrijden en trainingen worden afgelast, van zowel veldvoetbal als futsal en zaalvoetbal

Dit alles vooralsnog tot en met 31 maart.

Bovenstaande richtlijnen vervangen alle eerder opgestelde richtlijnen en acties met betrekking tot activiteiten van onze Jeugdacademie. Er zullen gedurende deze periode geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden voor ploegen van de Jeugdacademie.
 
De situatie kan van minuut tot minuut veranderen, we trachten jullie steeds zo snel mogelijk alle correcte informatie te verstrekken via alle mogelijke (sociale) media.
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben Geïnformeerd.
 
Voor meer info kunnen jullie steeds terecht op onderstaande websites:
- FOD Volksgezondheid : https://www.info-coronavirus.be/nl/
 
Met sportieve groeten,
Jeugdacademie Dessel Sport