Opleiding met regionale uitstraling

De Jeugdacademie Dessel Sport wil met haar ambitieuze sportieve plan een toonbeeld vormen voor de ruime regio.  

 

  

Met één algemene jeugdcoördinator en daaronder drie andere coördinatoren per leeftijd, aangevuld met een scouting cel en medische begeleiding heeft de Jeugdacademie Dessel Sport zijn sportieve structuur voor het komende seizoen op poten gezet.  Bedoeling is om in de ruime Kempen uit te groeien tot DE opleiding met het meest aantal 'eigen opgeleide' doorgestroomde spelers naar het Eerste Elftal en Beloften.  Met een sterk uitgewerkt gameplan op teamniveau en extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van de spelers willen we onze ploegen naar een hoger niveau tillen.  Stapsgewijs worden de ontwikkelingen gekoppeld aan een technische, tactische en fysieke periodisering die nauwkeurig opgevolgd wordt.

Extra-sportief zijn er twee zaken die in het oog springen, namelijk de oprichting van een spelers- en ouderraad. Met de spelersraad willen we de signalen vanuit de jeugd kanaliseren naar het bestuur, zodat we een zicht krijgen op wat er leeft binnen de spelersgroepen.  Via de ouderraad kunnen de ouders hun adviezen en meningen kenbaar maken aan het jeugdbestuur.  Aan de andere kant zal de ouderraad zich ook engageren voor de extra-sportieve activiteiten die de club organiseert.  Zowel helpende handen als creatieve geesten zijn hierbij meer dan welkom !

Wij kijken na een lange stop het nieuwe seizoen alvast gretig tegemoet !

Jeugdacademie Dessel Sport

 

In bijlage een samenvatting van de presentaties op de infoavonden.