Richtlijnen corona start trainingen

Om de trainingen zo veilig mogelijk laten verlopen voor spelers, trainers en alle andere betrokkenen bij onze Jeugdacademie hebben we als club een richtlijnenfiche opgemaakt.  Wij vragen hierbij uitdrukkelijk aan iedereen om de opgemaakte richtlijnen zo strikt mogelijk te volgen.

Als bijlage de richtlijnenfiche.