Update Corona 19/10

Kleedkamers zijn gesloten vanaf 19/10.  Omkleden kan buiten onder tenten.

Meer info in bericht. 

  

 

 

 • Sluiting kleedkamers en douches
  • Om onze spelers toch de mogelijkheid te geven in deze winterse maanden zich te kunnen omkleden, werden 4 tenten
  • Deze tenten staan opgesteld op het RVT grasveld en zijn afgebakend met hekken. Een circulatieschema is toegevoegd aan de eerdere communicatie.
  • Mogen wij jullie vragen om, met de spelers die zich willen omkleden, de tenten zo verstandig mogelijk te gebruiken en de maximale capaciteiten (10 spelers per tent) niet te overschrijden?
  • Er is ontsmettingsmateriaal aanwezig in de tenten, zodat bij vertrek de zitplaats kan ontsmet worden.
  • Het ontsmettingslogboek dient ingevuld te worden en ligt in de voorziene opbergbakken per tent. (Datum, tijdstip, naam en handtekening)
  • Het dragen van mondmaskers in de tenten is verplicht.
  • Voor spelers die enkel schoenen willen wisselen, zal hiervoor de mogelijkheid gegeven worden onder het terras.
 • Aanpassing trainingsuren
  • Om een maximale spreiding te voorzien in aankomst en vertrek van onze jeugdspelers werden de trainingsuren licht aangepast.
  • Mogen wij vragen om deze uren maximaal te respecteren en ook aan de ouders vragen om niet te vroeg aanwezig te zijn.
  • Ook hier geldt de mondmaskerplicht nog steeds maximaal.
  • Er werd gekozen om per terrein hetzelfde start- en eind-uur te voorzien aangezien voor de overheidsinstanties 1 terrein als 1 bubbel beschouwd wordt.
 • Kledij
  • Gezien de sluiting van de kleedkamers is het niet overal mogelijk of makkelijk om zich om te kleden.
  • Daarom is besloten om vanaf vandaag/vorig weekend de kledij mee te geven met de spelers volgens onderstaand stramien :
   • Ploegen 2/2 - 3/3 en 5/5 : spelers krijgen zowel shirt als broek mee naar huis en dienen aangekleed aan te komen bij wedstrijden
   • Ploegen 8/8 : spelers krijgen zowel shirt als broek mee naar huis en dienen aangekleed aan te komen bij wedstrijden
   • Ploegen 11/11 : spelers krijgen enkel broek mee naar huis en zorgen dat ze aangekleed aankomen. De shirts blijven in het bezit van trainers/afgevaardigden en worden voor de wedstrijd uitgedeeld volgens de nummering op het veld. Voor deze teams willen wij vragen om met de technische staf (trainers/afgevaardigden) af te spreken om de shirts thuis uit te wassen.
 • Voetbaltassen
  • Voetbaltassen kunnen per team tegen de muur van de kleedkamergang geplaatst worden
  • De kleedkamergang is voor spelers enkel te betreden voor sanitaire behoefte en doorgang naar het medische kabinet. Wij hopen per team een afgevaardigde aanwezig te hebben om de voetbaltassen binnen te plaatsen.
 • Ontsmetting
  • Zorg voor voldoende ontsmetting van de handen, materiaal, omkleedruimtes, ...
 • Kinesist
  • Maandag en donderdag zullen onze kinesisten aanwezig blijven
  • De in- en uitgang om naar de kinesist te gaan, voorzien wij tijdelijk via de deur onder de trap
  • Hier zal aan de ingang ontsmettingsgel beschikbaar staan om handen te ontsmetten

Hopelijk kunnen we op deze manier toch blijven voetballen.

Indien er andere richtlijnen zijn, brengen we jullie uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Met sportieve groeten namens de sportieve coördinatie,

Het Bestuur